Talar og undervisning

Inspirasjon til å fylgje Jesus
i kvardagen

Kva skjer framover

 • Me leiger Klippen

  5. desember 2023
  Klippen, Tverråvegen 15

 • Konfirmantsamling

  5. desember 2023  •  19:00 - 21:00
  Klippen, Tverråvegen 15

 • Alpha-kurs, 11.samling

  6. desember 2023  •  19:00 - 21:00
  Klippen, Tverråvegen 15