Talar og undervisning

Inspirasjon til å fylgje Jesus
i kvardagen

Møteplan


 • Bønn- og lovsongskonferanse

  22. september 2021/19:00 - 21:30
  Klippen

  Ansvar:

  Sion Mosterhamn, Kristen Felleskap og Klippen Bremnes arrangerer bønnekonferanse 22.-26. sept 2021

  BIRGER WROLDSEN taler Guds ord og felles lovsangsteem deltar i møtene

  22. Kl 19.00 Klippen
  23. Kl 19.00 Sion
  24. Kl 19.00 Bremnes Kyrkje der
  BØMLO GOSPEL vert med
  25. Kl 19.00 Kristen Felleskap,
  Lovsangskveld
  26. Kl 11.00 Sion

  Kom og bli med i bønn for Bømlo og regionen vår

  Alle er hjerteleg velkommen


 • Skyttarhuset utleigd til Ten Sing

  22. september 2021/19:00 - 21:30
  Skyttarhuset, Svortlandsvegen 50

  Ansvar: Ten Sing


 • Bønn- og lovsongskonferanse

  23. september 2021/19:00 - 21:30
  Sion

  Ansvar:
  Sion Mosterhamn, Kristen Felleskap og Klippen Bremnes arrangerer bønnekonferanse 22.-26. sept 2021

  BIRGER WROLDSEN taler Guds ord og felles lovsangsteem deltar i møtene

  22. Kl 19.00 Klippen
  23. Kl 19.00 Sion
  24. Kl 19.00 Bremnes Kyrkje der
  BØMLO GOSPEL vert med
  25. Kl 19.00 Kristen Felleskap,
  Lovsangskveld
  26. Kl 11.00 Sion

  Kom og bli med i bønn for Bømlo og regionen vår

  Alle er hjerteleg velkommen

KONTAKT OSS:

Karl Totland
Tlf. 53 42 78 96

 

FINN OSS:

Kristent Fellesskap Bømlo
Svortlandsvegen 50
5430 BREMNES

GÅVE:

Vipps: #83392
Kontonr: 3520.56.51517
Org. nr.: 983 238 882